Garanti XL - en del av Stockholm

Support - F.A.Q.

Behöver du hjälp? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren här.

Vill du starta fjärrsupporten så rullar du lite längre ner på denna sida. Har du andra frågor kanske svaret finns här nedan, eller så når du oss på telefon 08-446 22 75.

Hur exporterar man uppgifter till Länsstyrelsen med e-tjänsten?

Länsstyrelsen e-tjänst för konkursförvaltare innebär att man kan skicka över allting som har med ett ärende att göra via funktionen Export till Länsstyrelsen. Detta finns beskrivet i dokumentet Senaste nytt i Garanti XL, som man kan öppna ifrån programmets Start-meny.

Man kan exportera uppgifter om ärendet inklusive specifika dokument (t ex förvaltarförordnande), samlingsbeslut inklusive lönespecifikationer, och enskilda beslut inklusive själva pdf-dokumenten.

Man kan exportera flera gånger från samma ärende. Först skickar man kanske förordnande, uppgifter om ärendet och dess arbetstagare, samt ett samlingsbeslut. Därefter skickar man vid ett eller flera tillfällen ytterligare samlingsbeslut och enskilda beslut.

Kortfattat så går det till så här:

1. När de beslut som du vill skicka är klara så sparar du ner dem i databasen via den vanliga utskriftsfunktionen, som har ett nytt alternativ för att spara pdf-dokumentet i databasen.
2. Skapa en ny Export till Länsstyrelsen.
3. Kontrollera att rätt delar av ärendet är ikryssade för att ingå i överföringen.
4. Skapa överföringsfil med funktionen Spara fil till Lsts:s e-tjänst.
5. Gå vidare till vyn med e-tjänsten och följ instruktionerna på Länsstyrelsens e-tjänst-sidor. I detta steg identifierar du dig och skriver under på att uppgifterna är riktiga med hjälp av BankID.

Garanti XL är inte installerat på datorn. Hur gör jag då?

Gå till Garanti XL:s applikations-hemsida Garanti Studio och logga in med dina inloggningsuppgifter som du har till Garanti XL. Tryck på knappen
Ladda ner klientprogram här längst ner på sidan och följ instruktionerna för att köra (eller först hämta och sedan köra) installationsprogrammet flowfactorywebinstaller.exe.

Därefter, när det lilla installationsprogrammet för det så kallade klientprogrammet har körts, så kan du starta Garanti XL från samma sida genom att klicka på knappen Starta.

En ikon skapas nu på ditt skrivbord varifrån du nästa gång kan starta Garanti XL.

Jag har tappat bort lösenordet till Garanti XL. Hur gör jag då?

Gå till Garanti XL:s applikations-hemsida Garanti Studio och tryck på Jag har glömt mitt lösenord vid inloggningssidan. Ange din e-postadress, tryck på Skicka och invänta ett mail med en länk som leder dig till en ny sida där du fyller i ett nytt lösenord två gånger och sedan trycker på knappen Byt lösenord.

Därefter kan du logga in med det nya lösenordet.

Hur kan jag logga in i Garanti XL med BankID?

Inloggning i Garanti XL kan ske med BankID, men programmet måste först känna till ditt personnummer. Om du inte tidigare angett detta så gör du så här:

Gå till Garanti XL:s applikations-hemsida Garanti Studio och logga in med dina inloggningsuppgifter som du har till Garanti XL.

Välj alternativet Inställningar uppe i menyn och tryck på knappen Lägg till inloggning mha mobilt BankID eller Lägg till inloggning mha BankID på fil.

Ange ditt personnummer och följ instruktionerna för att bekräfta detta med ditt BankID.

När detta är klart så kan du logga in i Garanti XL med hjälp av ditt BankID.

Hur fungerar fjärrstyrning?

Fjärrsupporten bygger på en produkt som heter TeamViewer. Med det programmet igång på din dator så kan vi på Login se din skärm och styra ditt tangentbord och din mus. Det gör att vi enklare kan visa dig hur Garanti XL fungerar eller lösa ett problem som uppstått på din dator.

Säkerheten är hög och alla möjligheter till fjärrstyrning av din dator upphör efter att du stängt ner TeamViewer-programmet.

För IT-avdelningen: Hur installeras Garanti XL?

Garanti XL är en molnapplikation med en liten klient som installeras och därefter automatiskt uppdateras hos användaren. Installation sköts vanligtvis av användaren själv via den inbjudan till Garanti XL som skickas via mail till de användare som ska logga in i systemet.

Detta dokument beskriver en del detaljer kring hur programmet fungerar och hur klienten installeras.

Hur återställer jag data från en backup?

Login Hasselberg tar backup på varje kunds databas varje natt. Vi sparar åtminstone de 10 senaste dagarnas backuper. Ring oss om ni behöver göra en återställning.

Har ni några referenser?

De allra flesta advokatbyråer som håller på med obestånd använder numera Garanti XL. Vi arbetar också med Länsstyrelserna som använder vårt syster-system, Garanti LST, för att hantera utbetalningar av all lönegaranti i Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss så kan vi förmedla referenser.

Kan jag köra Garanti XL på Mac?

Garanti XL är ett Windows-program, men om man använder en produkt som heter Parallels Desktop for Mac så kan man köra Garanti XL på en Mac. Hör av er till Login om detta så kan vi guida er.

Kan man provköra Garanti XL?

Ja, det går bra och det kostar naturligtvis ingenting. Kontakta oss så sätter vi upp ett användarkonto för er där ni kan provköra era egna ärenden. Om ni därefter vill fortsätta så gör ni det med samma konto som ni testat i. Vill ni avbryta så gör ni det när ni vill.

Måste man gå kurs innan man börjar använda era program?

Nej, det måste man inte. Många kommer igång direkt helt själva. Det finns en bra användarhandledning till hjälp och man kan alltid ringa supporten och fråga om vad som helst. 

En del användare vill jobba ett tag i programmet och bilda sig en uppfattning om det innan de sedan går en kurs. Andra vill gärna börja med en introduktionskurs till Garanti XL.

Kan avgifterna för Garanti XL och Garanti Portal föras vidare?

Det här är en fråga mellan förvaltaren och Tillsynsmyndigheten för konkurser. Vi menar att svaret är ja. Så här skriver TSM i ett brev till oss den 1 september 2021:

…Kronofogden har följande uppfattning när det gäller Garanti Portal och om kostnaden för programmet är ersättningsgill som en konkurskostnad.

HD har vid flera tillfällen prövat vad som utgör konkurskostnad. Av NJA 2009 s. 823 I och II och NJA 2019 s. 929 framgår att det är avgörande för frågan huruvida en omkostnad som förvaltaren haft för en viss åtgärd utgör en konkurskostnad om kostnaden är hänförlig till någon sådan obligatorisk åtgärd som det åligger förvaltaren att utföra i varje konkurs. För att vara ersättningsgill ska kostnaden dessutom ha varit skäligen påkallad. En tilläggsdebitering för ett databasabonnemang bör i allmänhet, om åtgärden varit skäligen påkallad och hänförlig till en hos förvaltaren obligatorisk åtgärd, anses som en sådan rörlig kostnad som kan grunda rätt till kostnadsersättning. Detta trots att ett databasabonnemang i princip är att betrakta som en del av en sådan fast och effektiv kontorsorganisation som en förvaltare numera förväntas ha tillgång till och som därför närmast bör anses vara en allmän kontorskostnad.

Vi bedömer att kostnaden för Garanti Portal utgör en sådan separat kostnad som skulle kunna ersättas som en konkurskostnad. Detta förutsätter dock att kostnaden kan anses skäligen påkallad. Vid bedömningen av om kostnaden kan anses vara skäligen påkallad beaktas om användningen av Garanti Portal underlättar förvaltningens arbete så att därmed arvodet och andra konkurskostnader, t.ex. porto, sammantagna blir lägre. Eventuell ökad nytta för arbetstagarna saknar betydelse för bedömningen om kostnaden är ersättningsgill som en konkurskostnad.

Med vänliga hälsningar
Andreas Bäckbro
Verksjurist, Kronofogdemyndigheten

Garanti XL - en del av Västerås

Kontakta oss så hjälper vi till

Om du har frågor eller problem med Garanti XL eller Garanti som du inte hittat svar på här så är du välkommen att ringa eller maila till oss.

info [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se
08 - 446 22 75

Anslut er till Garanti Portal

Om ni ännu inte har kommit igång med Garanti Portal, anslut er nu!

Garanti Portal är en hemsida som gör det möjligt för alla arbetstagare i ett företag som gått i konkurs eller är under rekonstruktion att enkelt komma åt uppgifter och beslut som tillhandahålls av konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören och dennes medarbetare.

Kontakta oss för mer information!