Garanti XL - en del av Norrköping

Garanti XL, introduktionskurs

Logins system Garanti XL är ett molnbaserat IT-stöd för konkursförvaltare och rekonstruktörer. Det är ett flexibelt och användarvänligt system som erbjuder många finesser för att snabbt och säkert handlägga lönegaranti och konkurser.

Kursen, som genomförs under en dag, innehåller genomgångar och praktiska övningar med Garanti XL. Den kan gärna kombineras med fortsättningskursen, så att det blir en tvådagarskurs.

Kursen vänder sig till användare som vill få en ordentlig genomgång av systemet och lära sig hur man använder det på ett effektivt sätt. 

Kursledare

Helena Hasselberg

Plats

Se kurskalendariet. Kursen genomförs i en kurssal där varje deltagare har en egen dator att arbeta vid.

Kursmaterial och intyg

Kursmaterial och dator tillhandahålls av Login Hasselberg. Deltagarna får intyg och uppföljningsmaterial efter att ha gått kursen. 

Kursavgift

5.390 kronor + moms, inkl. kursmaterial och lunch.

Kursinnehåll

 • Introduktion och bakgrund till Garanti XL
 • Inloggning och säkerhet
 • Navigation och vyer i Garanti
 • Generellt om sortering och filtrering av information
 • Grunddata och inställningar
 • Skapa ärende
 • Registrering av arbetstagare
 • Import av data
 • Uppsägningshandlingar
 • Varsel
 • Beslut
 • Fordringar
 • Export av data
 • Räknehjälp

Program

Följande tider gäller om inget annat anges:
09.30 - 09.45 Inledning
09.45 - 12.00 Genomgång och övningar
12.00 - 13.00 Gemensam lunch
13.00 - 14.30 Genomgång och övningar
14.30 - 14.45 Kaffepaus
14.45 - 15.45 Genomgång och övningar
15.45 - 16.00 Frågor och avslutning

Garanti XL - en del av Malmö

Garanti XL, fortsättningskurs

Kursen utgör en fortsättning på grundkursen Introduktion till Garanti XL och kan gärna kombineras med den för en tvådagarskurs.

Kursen vänder sig till vana användare av Garanti XL som vill fördjupa sig och lära sig mer om de tidsbesparande funktionerna i programmet. 

Kursledare

Helena Hasselberg

Plats

Se kurskalendariet. Kursen genomförs i en kurssal där varje deltagare har en egen dator att arbeta vid.

Kursmaterial och intyg

Kursmaterial och dator tillhandahålls av Login Hasselberg. Deltagarna får intyg och uppföljningsmaterial efter att ha gått kursen. 

Kursavgift

5.390 kronor + moms, inkl. kursmaterial och lunch.

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på ändringsbeslut (B3 och B3B), hantering av prioriterad och oprioriterad fordran och vissa mer avancerade funktioner. Vi kommer också att ta upp hur man använder Garanti Portal och olika importfunktioner i handläggningen.

Kursen är praktiskt inriktad och deltagarna får utföra olika övningar. Kursledaren kommer att försöka besvara frågor som uppstår under kursens gång. En förhoppning är att deltagarna ska dela med sig av egna erfarenheter och funderingar. Det går även bra för deltagare att höra av sig inför kursen och ställa frågor och ta upp olika ämnen och på så sätt påverka innehållet.

Program

Följande tider gäller om inget annat anges:
09.30 - 09.45 Inledning
09.45 - 12.00 Genomgång och övningar
12.00 - 13.00 Gemensam lunch
13.00 - 14.30 Genomgång och övningar
14.30 - 14.45 Kaffepaus
14.45 - 15.45 Genomgång och övningar
15.45 - 16.00 Frågor och avslutning

Garanti XL och Garanti Portal

Detta är en kurs som handlar om hur man som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller handläggare får ut så mycket som möjligt av Garanti XL:s tilläggstjänst Garanti Portal.

Kursen innehåller flera praktiska moment där man som deltagare själv får registrera uppgifter i Garanti XL och se hur det ser ut för en arbetstagare som loggar in i Garanti Portal.

Kursledare

Helena Hasselberg

Plats

Se kurskalendariet. Kursen genomförs i en kurssal där deltagarna har datorer att arbeta vid.

Kursmaterial och intyg

Kursmaterial och dator tillhandahålls av Login Hasselberg. Deltagarna får intyg och uppföljningsmaterial efter att ha gått kursen.

Kursavgift

3.950 kr + moms inkl. kursmaterial.

Kursinnehåll

 • Introduktion till kursen och genomgång av funktioner i Garanti Portal
 • Hantering av lönegarantibeslut
 • Andra dokument i portalen inklusive lönebesked och uppsägningar
 • Arbetstagarens signering av handlingar i Garanti Portal
 • Arbetstagarens ändring av kontakt- och bankuppgifter
 • Utskick till arbetstagare via sms och e-post
 • Konkursförvaltarens signering av beslut i Garanti Portal

Program

09.30 - 09.45 Inledning
09.45 - 10.30 Genomgång och övningar
10.30 - 10.45 Kaffepaus
10.45 - 11.45 Genomgång och övningar
11.45 - 12.45 Gemensam lunch
12.45 - 13.30 Genomgång och övningar
13.30 - 14.00 Kaffe, frågor och avslutning

Garanti XL, digital distanskurs

Detta är en kort variant av Garanti XL:s introduktionskurs. Den är framtagen som ett komplement till vårt vanliga kursutbud för dem som föredrar utbildning på distans.

Kursen är avsedd för nya användare och för jurister och andra som vill få en överblick över funktioner i systemet.

Kursen hålls med hjälp av Microsoft Teams. Inbjudan till Teams-möte skickas cirka tio dagar före kursen.

Kursen består av två delar, en som hålls gemensamt med alla deltagare, och en del med enskilda deltagare.

Kursledare

Helena Hasselberg

Kursmaterial

Kursmaterial kommer att skickas med e-post till deltagare en vecka innan kursen äger rum.

Kursavgift

4.950 kr + moms inkl. kursmaterial.

Kursinnehåll

 • Introduktion och genomgång av funktionalitet
 • Import av arbetstagarnas uppgifter
 • Uppsägningar och varsel
 • Olika lönegarantibeslut (B2, B1, B3B, B3)
 • Export av uppgifter till Länsstyrelsen och TSM
 • Rapporter som man kan få ut från Garanti XL

Program

09.00 - 09.50 Introduktion
09:50 - 10:00 Kort paus
10.00 - 10.50 Genomgång
10:50 - 11:00 Kort paus
11.00 - 11.50 Genomgång och frågor

Individuell genomgång

Efter det gemensamma programmet enligt ovan erbjuds det en individuell genomgång på 50 minuter via Teams eller Garanti XL:s inbyggda fjärrsupport med var och en av deltagarna. Varje deltagare kan då använda sitt eget användarkonto med egna ärenden i Garanti XL.

Varje deltagare kan i samband med anmälan boka den individuella genomgången med kursledaren. Den ska hållas inom en vecka från kursdagen.

Garanti XL - en del av Örebro

Anmäl er till kursen här

För att anmäla er till en av våra kurser, klicka på knappen nedan och skicka ett mail till oss. Ange vilken kurs det är ni vill gå, vilket datum och namnet på deltagarna. Vi skickar en bekräftelse när ni är bokade för kursen. Alternativt så kan ni ringa oss och anmäla er på telefon 08-446 22 75.

helena [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se

Antalet kursdeltagare är begränsat. Antagning till kursen sker i den ordning anmälan kommer in till oss.

Avanmälan

Avanmälan görs med ett mail till samma epost-adress som ovan. Vid avanmälan senare än sju dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Byte av kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Login Hasselberg AB ca en vecka innan kursen genomförs. Betalningstid är 20 dagar.

Andra kurser inom obeståndsområdet

Limhamnsgruppen tillhandahåller juridisk vidareutbildning och Login har under lång tid haft ett mycket gott samarbete med dem. För lönegarantihandläggare erbjuder de t ex kursen KonkursArbetsrätt med Erik Danhard.

För att se Limhamnsgruppens kursutbud inom obeståndsområdet kan ni klicka här.

Anslut er till Garanti Portal

Nu är vår nya sajt Garanti Portal igång.

Den ger arbetstagare tillgång till beslut och annan information i konkursen.

Garanti Portal är en hemsida som gör det möjligt för alla arbetstagare i ett företag som gått i konkurs eller är under rekonstruktion att enkelt komma åt uppgifter och beslut som tillhandahålls av konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören och dennes medarbetare.

Kontakta oss för mer information!