Hämta gamla Garanti

Vårt gamla lönegarantiprogram, Garanti, är fortfarande i drift. Vi underhåller och supportar programmet tills vidare.

Här är installationsprogrammet för den senaste versionen, 6.54, av Garanti.

Anslut er till Garanti Portal

Nu är vår nya sajt Garanti Portal igång.

Den ger arbetstagare tillgång till beslut och annan information i konkursen.

Garanti Portal är en hemsida som gör det möjligt för alla arbetstagare i ett företag som gått i konkurs eller är under rekonstruktion att enkelt komma åt uppgifter och beslut som tillhandahålls av konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören och dennes medarbetare.

Kontakta oss för mer information!