Garanti XL

Sveriges bästa programvara för konkurs­hantering!

Garanti XL är ett molnbaserat system som erbjuder säker och effektiv handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner. Har du använt vårt gamla system, Garanti, tror vi att du kommer känna igen dig och samtidigt bli imponerad av enkelheten och funktionaliteten i Garanti XL.

Garanti XL - en del av Borås

Om Garanti XL

Bakgrunden

Login Hasselberg har sedan 90-talet utvecklat och sålt programmet Garanti, som användes av snart sagt alla konkursförvaltare och många företagsrekonstruktörer i Sverige. År 2013 lanserade vi en uppföljare, Garanti XL, som alla våra kunder nu har gått över till. Det är ett system som erbjuder effektiv och säker hantering av konkurser och rekonstruktioner.

Grundtanken

Garanti XL hjälper till med både stora och små uppgifter i handläggningen av konkurser och rekonstruktioner. Det känns säkert att använda och det är enkelt att prova nya saker i systemet. Informationen finns bara på ett ställe, men man kan komma åt den överallt och ordna den på det sätt som man för tillfället önskar. Man får vägledning genom handläggningen och mycket görs automatiskt, samtidigt som man tydligt förstår vad som händer. Allt rutinarbete är minimerat. Systemet förbättras kontinuerligt, men uppgraderingarna stör aldrig användandet.

Molnet

Garanti-XL är molnbaserat, vilket innebär att programmet och all dess information ligger lagrade på Logins dataservrar i Sverige och alltid är åtkomliga via internet. Säkerheten i är hög och all datatrafik mellan kundens dator och vår dataserver är krypterad.

Fördelarna

 • Modernt, enkelt att använda, med många funktioner som sparar tid.
 • Smidig navigation, man rör sig på ett naturligt sätt i systemet.
 • Funktioner för sökning, filtrering, sortering och gruppering.
 • Tydlig överblick över ärenden, arbetstagare och beslut som registrerats.
 • Flera kontor kan vara anslutna till en och samma Garanti XL-installation.
 • Flera användare kan arbeta samtidigt med ett och samma ärende.
 • Integration med Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen och anpassat för TSM:s e-tjänst.
 • Arbetstagarnas namn och adress hämtas in automatiskt från statens personadressregister.
 • Flexibel och lättanvända importfunktioner för personuppgifter och arbetstagarnas fordringar.
 • Excel-listor; det är enkelt att få ut många olika typer av sammanställningar, t ex för bouppteckning eller turordningslista.
 • Inskannade namnteckningar för samtliga förvaltare kan skrivas ut på blanketter.
 • Färgmarkeringar, t ex när maxbelopp eller 8-månadersgräns överskrids.
 • Bilaga till bouppteckning kommer ut som ett snyggt Word-dokument.
 • Arbetstagarnas fordran; hanteringen är enkel och intuitiv, så att det inte uppstår fel och oro.
 • Användare kan göra egna noteringar om ärenden, arbetstagare och beslut.
 • Automatisk beräkning och tydlig redovisning av överskjutande belopp och uppsägningstid som inte täcks av lönegaranti.
 • Möjlighet att återställa beslut när det tillkommer fordran efter att uppsägningslön har anpassats till maxbeloppet.
 • Användare kan snabbt och effektivt få support från Login Hasselberg, även via fjärr-support.
 • Inget installationsarbete, inga egna servrar behövs för kunden. Backup sköts av Login Hasselberg.
 • Systemet utvecklas kontinuerligt och nya funktioner kommer in automatiskt.
 • Uppdateringar sker utan att kostnad uppstår för kunden.

Frågor och svar

Har ni några referenser?

De allra flesta advokatbyråer som håller på med obestånd använder numera Garanti XL. Vi arbetar också med Länsstyrelserna som använder vårt syster-system, Garanti LST, för att hantera utbetalningar av all lönegaranti i Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss så kan vi förmedla referenser.

Hur ofta updateras Garanti XL?

Det sker typiskt en gång per kvartal att vi inför nyheter och förbättringar i programmet.

Kan jag köra Garanti XL på Mac?

Garanti XL är ett Windows-program, men om man använder ett produkt som heter Parallels Desktop for Mac så kan man köra Garanti XL på en Mac. Hör av er till Login om detta så kan vi guida er.

Är Garanti XL likt det gamla programmet?

Nja. Det är samma begrepp som förekommer i båda programmen, men allt är mycket enklare, tydligare och mer lättanvänt i Garanti XL, samtidigt som det är mer omfattande.

Om man har använt gamla Garanti så är det lätt att komma igång med det nya Garanti XL. Många kör igång direkt utan någon utbildning.

Kan man provköra programmet?

Ja det går bra och det kostar naturligtvis ingenting. Kontakta oss så sätter vi upp ett användarkonto för er där ni kan provköra era egna ärenden. Om ni därefter vill fortsätta så gör ni det med samma konto som ni testat i. Vill ni avbryta så gör ni det när ni vill.

Måste man gå kurs innnan man börjar?

Nej, det måste man inte. Många kommer igång direkt helt själva. Det finns en bra användarhandledning till hjälp och man kan alltid ringa supporten och fråga om vad som helst. Andra vill gärna börja med en introduktionskurs till Garanti XL.

En del användare vill jobba ett tag i programmet och bilda sig en uppfattning om det innan de sedan går en kurs.

Vad kostar det?

Vi tar betalt genom

 1. En instegsavgift på 27 500 kr.
 2. En avgift om 1 200 kr per användare och kvartal (den första användaren kostar 1 800 kr).
 3. En avgift om 230 kr för varje registrerad arbetstagare.
 4. För tilläggstjänsten Garanti Portal tillkommer det en avgift per registrerad arbetstagare på motsvarande 50 % av avgiften, alltså 115 kr per arbetstagare.

I detta ingår allting inklusive uppdateringar, backuper, avgifter för personuppgiftsslagning, utskick via sms, digital signering av dokument, samt support via telefon och delad skärm med våra råd i alla frågor som rör systemet och lönegarantihandläggning.

Kan avgifterna för Garanti XL och Garanti Portal föras vidare?

Det här är en fråga mellan förvaltaren och TSM. Vi menar att svaret är ja. Så här säger TSM i ett brev till oss den 1/9 2021

…Kronofogden har följande uppfattning när det gäller Garanti Portal och om kostnaden för programmet är ersättningsgill som en konkurskostnad.

HD har vid flera tillfällen prövat vad som utgör konkurskostnad. Av NJA 2009 s. 823 I och II och NJA 2019 s. 929 framgår att det är avgörande för frågan huruvida en omkostnad som förvaltaren haft för en viss åtgärd utgör en konkurskostnad om kostnaden är hänförlig till någon sådan obligatorisk åtgärd som det åligger förvaltaren att utföra i varje konkurs. För att vara ersättningsgill ska kostnaden dessutom ha varit skäligen påkallad. En tilläggsdebitering för ett databasabonnemang bör i allmänhet, om åtgärden varit skäligen påkallad och hänförlig till en hos förvaltaren obligatorisk åtgärd, anses som en sådan rörlig kostnad som kan grunda rätt till kostnadsersättning. Detta trots att ett databasabonnemang i princip är att betrakta som en del av en sådan fast och effektiv kontorsorganisation som en förvaltare numera förväntas ha tillgång till och som därför närmast bör anses vara en allmän kontorskostnad.

Vi bedömer att kostnaden för Garanti Portal utgör en sådan separat kostnad som skulle kunna ersättas som en konkurskostnad. Detta förutsätter dock att kostnaden kan anses skäligen påkallad. Vid bedömningen av om kostnaden kan anses vara skäligen påkallad beaktas om användningen av Garanti Portal underlättar förvaltningens arbete så att därmed arvodet och andra konkurskostnader, t.ex. porto, sammantagna blir lägre. Eventuell ökad nytta för arbetstagarna saknar betydelse för bedömningen om kostnaden är ersättningsgill som en konkurskostnad.

Med vänliga hälsningar
Andreas Bäckbro
Verksjurist, Kronofogdemyndigheten

Garanti XL - en del av Lund

Skaffa Garanti XL - Så här går det till

Det är enkelt!

Kontakta oss via e-post eller telefon så skickar vi ett avtalsförslag och sätter upp användarkonton för era användare.

helena [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se

08-446 22 75

Anslut er till Garanti Portal

Nu är vår nya sajt Garanti Portal igång.

Den ger arbetstagare tillgång till beslut och annan information i konkursen.

Garanti Portal är en hemsida som gör det möjligt för alla arbetstagare i ett företag som gått i konkurs eller är under rekonstruktion att enkelt komma åt uppgifter och beslut som tillhandahålls av konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören och dennes medarbetare.

Kontakta oss för mer information!