Produkter

Sveriges bästa programvara för konkurs­hantering!

Vår huvudprodukt heter Garanti XL och används av konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer för att hantera personal i obeståndsärenden. Till Garanti XL hör tilläggen Garanti Portal och Garanti Kontroll.

Garanti XL
Garanti Portal
Garanti Kontroll

Garanti XL - en del av Borås

Garanti XL

Om

Login Hasselberg har sedan 90-talet utvecklat programmet Garanti, som används av konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer i Sverige. År 2013 lanserades uppföljaren Garanti XL, ett system för effektiv och säker hantering av personal i konkurser och rekonstruktioner. Garanti XL är användarvänligt, centraliserar informationen, ger vägledning, automatiserar uppgifter och minimerar rutinarbete. Systemet är molnbaserat med hög datasäkerhet och med all IT-infrastruktur placerad i Microsoft Azures svenska datacenter. 

Garanti XL sparar massor med tid för de som arbetar med personalhantering och speciellt lönegaranti i konkurser och företagsrekonstruktioner. Systemet följer svensk praxis och anpassas hela tiden efter rådande regler och förhållanden. Det erbjuder funktioner för sökning, filtrering, sortering och gruppering, möjliggör arbete från flera kontor och av flera användare samtidigt, och har integrationer med Länsstyrelsen/Skatteverket, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Det erbjuder automatiska sammanställningar och beräkningar, färgmarkeringar, samt möjligheten att göra egna noteringar. Backup och kontinuerliga, kostnadsfria uppdateringar sköts av Login Hasselberg.

Garanti XL används av i stort sett alla konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer i Sverige.

Läs mer här

Pris

Vi tar betalt genom en instegsavgift som tas ut i samband med att man tecknar avtal, en avgift per användare och en avgift per registrerad arbetstagare.

Kontakta oss så tillhandahåller vi en aktuell prislista.

Skaffa Garanti XL

Kontakta oss via e-post eller telefon så skickar vi ett avtalsförslag och sätter upp användarkonton för era användare. Uppstartstiden är kort. Ni kan komma i gång med Garanti XL på en dag.

info [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se

08-446 22 75

Garanti XL - en del av Visby

Garanti Portal

Om

Garanti Portal är ett tillägg till Garanti XL. 

Det är en tjänst som gör det möjligt för förvaltarbyråer och rekonstruktörer att på ett säkert och enkelt sätt kommunicera digitalt med arbetstagarna. De viktigaste funktionerna avser distribution av lönegarantibeslut och uppsägningshandlingar, men flera andra funktioner är också tillgängliga.

I Garanti Portal kan arbetstagaren se och hämta hem expedierade lönegarantibeslut, t ex individuellt utdrag ur B2-beslut och B1, uppsägningshandling och andra individuella dokument, t ex lönebesked, som är upplagda för arbetstagaren.

Genom funktionen Pdf Split är det enkelt för lönegarantihandläggaren att tillhandahålla lönebesked för varje arbetstagare genom portalen.

Arbetstagaren kan också ta del av dokument och länkar som handläggaren tillhandahåller för alla arbetstagare i konkurs- eller rekonstruktionsärendet, t ex generell information om byråns hantering av personuppgifter eller specifik information för det aktuella ärendet. 

Handläggare kan med några enkla knapptryckningar göra utskick med sms och e-post till alla berörda arbetstagare för att upplysa om nyheter som finns tillgängliga i portalen eller informera om annat som har med konkursen eller rekonstruktionen att göra.

Förvaltare och rekonstruktörer kan själv signera lönegarantibeslut digitalt med BankID. Det görs snabbt och effektivt även i stora ärenden. De kan också distribuera och begära arbetstagarnas digitala underskrift på uppsägningar och därmed korta ned uppsägningstiden med upp till 10 dagar jämfört om handlingen skickades med rekommendernad post.

Arbetstagarna loggar in i Garanti Portal med hjälp av BankID. För arbetstagare som saknar BankID sker inloggning via engångslösenord som automatiskt skickas ut till arbetstagarens telefon eller e-postadress.

Garanti Portal har språkstöd för svenska, engelska, tyska, polska och arabiska.

Läs mer här

Pris

Garanti Portal är ett tillägg till Garanti XL som gör att den rörliga avgiften för registrerade arbetstagare i konkurser och rekonstruktioner ökar med 50%. Inga andra kostnader tillkommer och det utgår inte någon instegsavgift för att skaffa detta tillägg till Garanti XL. Alla avgifter för Garanti Portal är således rörliga, d v s de härrör alltid till specifika konkurser eller rekonstruktioner.

Kontakta oss så tillhandahåller vi en aktuell prislista.

Skaffa Garanti Portal

Kontakta oss på Login så ordnar vi med licensavtal för portaltjänsten och ”slår på” funktionerna åt er! 

Garanti Portal levereras med en användarhandledning. Vi visar gärna hur tjänsten fungerar och hjälper handläggare att komma i gång. Login håller också återkommande kurser och kan även ordna med intern utbildning på plats eller via Teams. 

info [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se

08-446 22 75

Garanti XL - en del av Lund

Garanti Kontroll

Om

Garanti Kontroll är ett tillägg till Garanti XL, utvecklat av Login Hasselberg, för att hjälpa konkursförvaltare att undersöka och kontrollera företag samt deras företrädare och arbetstagare systematiskt vid konkurser. Systemet samlar in data från Garanti XL och externa källor för att analysera företaget och dess företrädare, exempelvis genom att kontrollera styrelsens sammansättning och tidigare inblandning i konkurser.

Garanti Kontroll utför många kontroller automatiskt, medan andra kan göras manuellt och dokumenteras. När kontrollerna är klara får användaren antingen ett grönt ljus eller en rekommendation om att fördjupa undersökningen. Systemet skapar också rapporter över de utförda kontrollerna.

Fördelarna med Garanti Kontroll inkluderar minskade bedrägerier inom lönegarantisystemet, tidsbesparingar och säkerställande av förvaltarens undersökningsskyldighet.

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och IMY:s riktlinjer. Login tar ansvar för personuppgifter relaterade till lönegaranti och tecknar PUB-avtal med varje kund.

Läs mer här

Pris

Garanti Kontroll finns tillgängligt för användare av Garanti XL och medför en kostnad baserad på ärendets storlek. Garanti Kontroll finns tillgängligt för användare av Garanti XL och medför en kostnad baserad på ärendets storlek.

Skaffa Garanti Kontroll

Garanti Kontroll kan startas inifrån Garanti XL eller via webbläsare, och användare utan Garanti XL-licens kan få separat inloggning. Kontakta Login Hasselberg för att komma igång.

info [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se

08-446 22 75

Anslut er till Garanti Portal

Om ni ännu inte har kommit igång med Garanti Portal, anslut er nu!

Garanti Portal är en hemsida som gör det möjligt för alla arbetstagare i ett företag som gått i konkurs eller är under rekonstruktion att enkelt komma åt uppgifter och beslut som tillhandahålls av konkursförvaltaren eller företagsrekonstruktören och dennes medarbetare.

Kontakta oss för mer information!