Hämta gamla Garanti

Vårt gamla lönegarantiprogram, Garanti, är fortfarande i drift. Vi underhåller och supportar programmet tills vidare.

Här är installationsprogrammet för den senaste versionen, 6.54, av Garanti.

Uppdatera från gamla Garanti till Garanti XL

Vi bjuder på instegsavgiften! Klicka här och läs mer om vårt erbjudande.

Visa våra erbjudanden

Kurser

Login håller kurser i hur man handlägger konkurser och rekonstruktioner med Garanti XL. Klicka här och se när vi har nästa kurstillfälle

Läs mer om våra kurser